Thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I

Một góc thành phố Vinh mở rộng lên đô thị loại I

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *